/Gebruiksvoorwaarden | DragonCameraDrones.COM
Gebruiksvoorwaarden | DragonCameraDrones.COM 2017-01-07T17:25:24+00:00

Laatst bijgewerkt: september 14, 2015

Welkom op de DragonCameraDrones.com website (de site"). Dragon Camera Drones, Inc. levert diensten aan u onderworpen aan de kennisgevingen, termen, en condities die in deze overeenkomst (de overeenkomst"). Daarnaast, wanneer u een van onze diensten gebruik maken (bijv., klanten-reviews), je zal worden onderworpen aan de regels, richtlijnen, beleid, termen, en voorwaarden die van toepassing zijn op deze dienst, en ze zijn opgenomen in deze Overeenkomst door verwijzing. We reserve the right to change this Site and these terms and conditions at any time. TOEGANG, Surfen of anderszins te gebruiken site stemt u akkoord met al DE VOORWAARDEN IN DEZE OVEREENKOMST, SO LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG VOORDAT U VERDERGAAT.

Gebruik van de site

U verklaart en garandeert dat u ten minste 18 jaar of een bezoek aan de site onder toezicht van een ouder of voogd.

Onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, we verleent u een beperkt, herroepelijk, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van de site door het weergeven van het op uw internet browser alleen voor het doel van het winkelen voor persoonlijke spullen verkocht op de site en niet voor commercieel gebruik of gebruik voor rekening van een derde partij, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door ons op voorhand. Elke overtreding van deze overeenkomst moet resulteren in de onmiddellijke intrekking van de licentie zonder voorafgaande kennisgeving in deze paragraaf aan u zijn verleend.

Behalve zoals toegestaan ​​in de bovenstaande paragraaf, mag u niet reproduceren, verdelen, tonen, verkopen, huren, overdragen, afgeleide werken van, vertalen, wijzigen, reverse-engineeren, demonteren, decompileren of anderszins deze site of een deel ervan te exploiteren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door ons is toegestaan. U mag geen commercieel gebruik van een van de informatie die op de site te maken of het gebruik van de Site ten behoeve van een ander bedrijf, tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​door ons op voorhand. Wij behouden ons het recht voor om diensten te weigeren, beëindigen accounts, en / of orders te annuleren naar eigen goeddunken, inclusief, zonder limiet, als we geloven dat de gebruiker de toegepaste wet of schadelijk is voor onze belangen.

Gij zult niet uploaden naar, verdelen, of anderszins te publiceren via deze site alle inhoud, informatie, of ander materiaal dat (een) inbreuk maken op de auteursrechten, patenten, handelsmerken, dienstmerken, bedrijfsgeheimen, of andere eigendomsrechten van een persoon; (b) lasterlijk, dreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, pornografisch, of zou kunnen leiden tot een civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid onder het Amerikaanse geven. of internationaal recht; of (c) omvat alle bugs, virussen, wormen, valluiken, Trojaanse paarden of andere schadelijke code of eigenschappen.

Inhoud van deze site is uitsluitend voor informatieve doeleinden. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om een ​​gediplomeerd arts of gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen voor advies, diagnose, en / of behandeling van elke gezondheid gerelateerde aandoening. Inzendingen of meningen op deze site zijn die van de individuele uiting zoals Submission of advies en kan geen afspiegeling van onze adviezen. Product voorstellingen uitgedrukt op deze site zijn die van de verkoper en worden niet door ons gemaakt.

We kunnen u wijs een wachtwoord en account identificatie, zodat u toegang krijgt tot bepaalde delen van deze site. Telkens wanneer u een wachtwoord of identificatie te gebruiken, u zal worden geacht te zijn gemachtigd voor toegang tot en gebruik van de site op een wijze die in overeenstemming is met de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, and we have no obligation to investigate the authorization or source of any such access or use of the Site. U bent als enige verantwoordelijk voor alle toegang tot en gebruik van DEZE SITE door elke gebruiker het wachtwoord en IDENTIFICATIE die aanvankelijk aan JE OF NIET De toegang tot en gebruik van deze website is in feite door u geautoriseerd BE, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING, Alle communicatie en en alle daaruit (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT FINANCIËLE VERPLICHTINGEN) GEMAAKT DOOR DERGELIJKE TOEGANG OF GEBRUIK. You are solely responsible for protecting the security and confidentiality of the password and identification assigned to you. U zult ons onmiddellijk op de hoogte van enig ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of identificatie of enige andere inbreuk of dreigende inbreuk op de beveiliging van deze site.

Wanneer u de site gebruiken, of stuur e-mails naar ons, communiceert u elektronisch met ons. U stemt ermee in de communicatie elektronisch te ontvangen van ons. Wij zullen met u communiceren via e-mail of door het plaatsen van berichten op de site of via onze andere diensten. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, mededelingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch voldoen aan alle wettelijke eisen dat dergelijke communicatie schriftelijk.

Recensies en opmerkingen

Tenzij anders elders in deze Overeenkomst of op de Site verstrekt, alles wat u verzendt of post naar de site en / of ons, inclusief zonder beperking, ideeën, weet hoe, technieken, vragen, beoordelingen, opmerkingen, en suggesties (collectief, “Inzending”) is en zal worden behandeld als niet vertrouwelijk en niet, en wij zullen de royalty-vrije hebben, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk en overdraagbaar recht van gebruik, kopiëren, verdelen, tonen, publiceren, uitvoeren, verkopen, huren, overdragen, aanpassen, afgeleide werken van dergelijke Toevoegingen op welke wijze en in welke vorm, en te vertalen, wijzigen, reverse-engineeren, demonteren, of decompileren dergelijke Toevoegingen. Alle inzendingen worden automatisch onze exclusieve eigendom worden en mag niet aan u worden geretourneerd.

In aanvulling op de rechten van toepassing zijn op de Inzending, wanneer u opmerkingen plaatsen of recensies op de site, u ons ook het recht verlenen om de naam die u indient bij een eventuele herziening gebruiken, commentaar, of andere Content, indien van toepassing, in verband met dergelijke beoordeling, commentaar, of andere inhoud. U verklaart en garandeert dat u de eigenaar of er een wettelijke controle van de rechten op de beoordelingen, commentaren en andere content die u plaatst op deze Site en dat het gebruik van uw beoordelingen, opmerkingen, of andere inhoud door ons zal geen inbreuk maakt op of in strijd met de rechten van een derde partij. Gij zult een vals e-mail adres niet gebruiken, voordoen als iemand anders dan jezelf te zijn of op andere wijze misleiden ons of derde partijen over de oorsprong van alle inzendingen of Content. We mogen, maar is niet verplicht, verwijderen of wijzigen Toevoegingen (inclusief commentaar of recensies) om welke reden dan ook.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

alle teksten, grafiek, knooppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, en software (collectief, "Inhoud"), is exclusief in Dragon Camera Drones, Inc., of haar dochterondernemingen. De verzameling, arrangement, en montage van alle inhoud van deze site (de “Compilation”) is exclusief in Dragon Camera Drones, Inc. of haar dochterondernemingen. Alle software die op deze site (de software") is eigendom van Dragon Camera Drones, Inc., haar gelieerde ondernemingen of haar software leveranciers. De inhoud, de compilatie en de Software zijn allemaal beschermd door het Amerikaanse. en internationale wetten op het auteursrecht. DRAGONCAMERADRONES.COM, DRAGONCAMERADRONES.COM DE meest populaire web VR STORE (& ontwerp), De VR STORE DRAGONCAMERADRONES.COM (& ontwerp), DRAGONCAMERADRONES, TYPE E and other logos, slogans, handelsnamen of woorden zijn gedeponeerde handelsmerken, handelsmerken of dienstmerken van Dragon Camera Drones, Inc., haar gelieerde ondernemingen, leveranciers, of derden. Het gebruik van een van onze handelsmerken of dienstmerken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is ten strengste verboden. Je mag niet van onze handelsmerken of dienstmerken gebruiken in verband met een product of dienst op een manier die waarschijnlijk tot verwarring kan leiden. Je mag niet van onze handelsmerken of dienstmerken gebruiken op een manier die in diskrediet ons. U mag geen van onze handelsmerken of dienstmerken in meta-tags te gebruiken zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

PRIVACYBELEID

Lees ons privacybeleid, dat ook uw bezoek aan deze site, om onze praktijken te begrijpen. Our Privacy Policy is available at https://www.DragonCameraDrones.com /privacy-het beleid.

Het risico van verlies; ANDERE VERKOOPVOORWAARDEN

Het risico van verlies en titel voor items gekocht door je te geven aan u op onze levering van de zaken aan de vervoerder op grond van onze standaard verkoopvoorwaarden, which you may access here https://www.DragonCameraDrones.com/customer-service-center (en op de webpagina's waarop deze links naar webpagina's). Wij hebben geen titel te nemen om geretourneerde artikelen totdat het item komt bij ons fulfillment center. Naar eigen goeddunken, restitutie kunnen worden afgegeven zonder dat een terugkeer. In deze situatie, we geen titel te nemen aan de terugbetaald punt.

BEËINDIGING EN Effect van beëindiging

In aanvulling op enige andere wettelijke of billijke remedies, we mogen, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, onmiddellijk de overeenkomst beëindigen of herroepen of al uw bij deze overeenkomst toegekende rechten. Bij beëindiging van deze overeenkomst, gij zult onmiddellijk alle toegang tot en gebruik van de site en we zullen, in aanvulling op enige andere wettelijke of billijke remedies, onmiddellijk wachtwoord intrekken(s) en rekening identificatie uitgegeven aan u en ontkennen uw toegang tot en gebruik van deze site in zijn geheel of gedeeltelijk. Elke beëindiging van deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de respectieve rechten en plichten (inclusief zonder beperking, betalingsverplichtingen) van de partijen die vóór de datum van beëindiging.

internationale toegangscode

Deze site kan worden benaderd vanuit andere landen dan de Verenigde Staten. Deze site kan producten of verwijzingen naar producten die niet beschikbaar buiten de Verenigde Staten bevatten. Dergelijke verwijzingen impliceren niet dat dergelijke producten beschikbaar buiten de Verenigde Staten zal worden gemaakt. Als u toegang tot en het gebruik van deze site buiten de Verenigde Staten bent u verantwoordelijk voor de naleving van uw lokale wetten en regels.

DISCLAIMER EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Tenzij anders bepaald in de standaard verkoopsvoorwaarden waarin betreffen de verkoop van elk product OP DEZE SITE, A COPY OF WHICH YOU MAY ACCESS HERE https://www.DragonCameraDrones.com/customer-service-center (en op de webpagina's waarop deze links naar webpagina's), DEZE SITE, De aangeboden producten TE KOOP op het en de uitgevoerd door middel van IT TRANSACTIES worden door ons OP EEN “AS IS”. WE STAAN NIET OF ENIGE GARANTIE, EXPRESS OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE SITE OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIAAL, OF PRODUCTEN OP DEZE SITE BEHALVE ZOALS die hier https://www.DragonCameraDrones.com/customer-service-center (en op de webpagina's waarop deze links naar webpagina's). VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, Wij wijzen alle garanties, EXPRESS OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET GELIMITEERD TOT, Impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, NIET-INBREUKMAKENDHEID, TITEL, ONGESTOORD, Nauwkeurigheid van de gegevens en systeem integratie. DEZE SITE KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN BEVATTEN, FOUTEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN. Wij garanderen niet dat de inhoud ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE VAN WELKE SOORT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT INDIRECT, BIJKOMENDE, PUNITIEVE, VOORBEELDIGE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE SCHADE (ONGEACHT DE BASIS VOOR DE ACTIE) MAG NIET MEER DAN IN TOTAAL Bedrag van de voordelen WERKELIJK DOOR U aan ons betaald in de maand onmiddellijk voorafgaand aan de ACT ZOUDEN WAARUIT ONZE AANSPRAKELIJKHEID.

TYPOGRAFISCHE FOUTEN

In het geval dat een product wordt opgenomen op een verkeerde prijs of onjuiste informatie als gevolg van typefout of een fout in de prijzen of product informatie ontvangen van onze leveranciers, hebben wij het recht om te weigeren of te annuleren enig geplaatste bestellingen voor de verkeerde prijs product. We hebben het recht om te weigeren of dergelijke orders te annuleren of de bestelling is bevestigd en uw creditcard in rekening gebracht. Als uw creditcard is reeds in rekening gebracht voor de aankoop en uw bestelling wordt geannuleerd, zullen wij een krediet op uw creditcard-rekening onmiddellijk af, in de hoogte van de heffing.

LINKS

Deze site kan links bevatten naar andere sites op het internet die eigendom zijn en worden beheerd door derden bevatten. U erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de werking van of de inhoud zich op of via een dergelijke site.

COPYRIGHT KLACHTEN

Wij respecteren de intellectuele eigendom van anderen. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een wijze die inbreuk op het auteursrecht vormt, please follow our Mededelingen en procedure voor het instellen van vorderingen inzake inbreuk op het auteursrecht.

REMEDIES

U stemt ermee in dat onze rechtsmiddel voor een feitelijke of dreigende schending van deze overeenkomst onvoldoende zou zijn en dat we het recht op nakoming of voorlopige voorziening, of allebei, in aanvulling op eventuele schade die wij legaal kunnen recht hebben om te herstellen, samen met de redelijke kosten van elke vorm van geschillenbeslechting, inclusief, zonder limiet, advocaatkosten.

Geen recht of remedie van ons is niet verenigbaar met enige andere, zowel op de wet of in het eigen vermogen, inclusief zonder beperking schade dwangmiddel, honoraria en kosten van advocaten.

Geen geval van afstand door ons van onze rechten of rechtsmiddelen onder deze voorwaarden zijn van enige verplichting in dat zij met een soortgelijke verlenen, toekomst of andere ontheffing.

TOEPASSELIJK RECHT

Door het gebruik van de Site, gaat u ermee akkoord dat de Arbitration Act Federal, toepasselijke federale wet, en de wetten van de staat Nevada, zonder inachtneming van de beginselen van het conflictenrecht, zal deze gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen van welke aard ook die kunnen ontstaan ​​tussen u en ons regeren.

GESCHILLEN

Alle geschillen of vorderingen die op enigerlei manier om uw gebruik van de site, of om het even welke producten of diensten die worden verkocht of gedistribueerd door ons of via DragonCameraDrones.com zal worden beslecht door bindende arbitrage, in plaats van in de rechtszaal, behalve dat u kan vorderingen in kleine vorderingen rechter te doen gelden als uw vorderingen kwalificeren. De Federal Arbitration Act en federale arbitrage recht van toepassing op deze overeenkomst.

Er is geen rechter of jury in arbitrage, en gerechtelijke toetsing van een arbitraal vonnis is beperkt. Echter, een arbiter kan toekennen op individuele basis dezelfde schade en opluchting als een rechtbank (met inbegrip van een rechterlijk bevel en bevestiging van de rechtbank of wettelijk voorgeschreven schadekosten), en moet de voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden te volgen als bij gerechtelijke.

Ieder gaat ermee akkoord dat geschillenregeling zal worden uitgevoerd alleen op individuele basis en niet in een klasse, geconsolideerde of vertegenwoordiger actie. Als om welke reden dan ook een vordering verloopt in de rechtbank in plaats van in arbitrage we elke afstand doen van elk recht op juryrechtspraak. We hebben ook het erover eens dat u of wij kunnen pak mee in de rechtbank om inbreuk of ander misbruik van intellectuele-eigendomsrechten aansporen.

SCHEIDBAARHEID

Als een van deze bepalingen ongeldig worden geacht, leegte, of om enige reden onuitvoerbaar, die voorwaarde wordt meerdere geacht en doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepaling.